0909 050 789

Thon gọn cơ thể

Body Contouring

Sử dụng các công nghệ hiện đại nhất trên thế giới như: Laser SculpSure, Đông Hủy Mỡ Zeltiq, Vanquish Me, RF Siêu Âm Exilis, Laser I-lipo, Sóng Âm Cellactor, Điện Sinh Học Beam...

Apply the world’s newest beauty technologies: SculpSure Laser, Cool Sculpting Zeltiq, Vanquish ME, Exilis, I-lipo Laser, Cellactor, Beam...

Bookmark and Share
PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THẨM MỸ BÁC SĨ TÚ
290-292 Trần Hưng Đạo, Q.1, TPHCM
Điện thoại: (+84 28) 3601 9999
3836 7685 - 3836 8766
Hotline: 0909 050 789
***********
KAT LASER SALON (liên kết)
Shop 4/863-871 Bourke St, Waterloo, NSW 2017 (Australia)
ĐT:+612 9690 0020 - +614 2434 9899
Website:www.katlaser.com.au
back to top