0909 050 789 - 0909 196 588

back to top

Danh mục kỹ thuật được thực hiện tại Phòng khám Chuyên khoa Thẩm mỹ Bác Sĩ Tú

 

Ghi chú: Phòng khám Chuyên khoa Thẩm mỹ Bác sĩ Trần Thị Anh Tú không nhận thực hiện các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ mà chỉ thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ không phẫu thuật.